Turun Suomalainen Yliopistoseura ry.

Henrikinkatu 10
20014 Turun yliopisto
yliopistoseura(at)utu.fi

Yliopistoseura on myös Facebookissa ja Twitterissä!

Vastauksia yleisimpiin Yliopistoseuran apurahoja koskeviin kysymyksiin

1. Onko apuraha perustutkinto-opiskelijalle aina 1 000 euroa?
Apuraha on perustutkinto-opiskelijalle pääsääntöisesti 1 000 euroa. Tämä mahdollistaa poikkeuksen, jos hakija on sen hyvin perustellut.

2. Millaisiin kuluihin apurahan voi saada?
Apurahaa voi saada matkakuluihin, tutkimuksesta koituviin kuluihin (esim. kaukolainat, monistus- ja tulostus) tai yleisiin elämiskustannuksiin kuten vuokran maksuun. Apurahan tarkoitus tulee tulla esille hakemuksen liitteessä.

3. Missä vaiheessa opintoja apurahaa voi ja kannattaa hakea?
Apurahoja voi hakea tutkinnon loppuvaiheen opintoja varten. Ensisijaisesti niitä tulee hakea sellaisiin tarkoituksiin, jotka edistävät pro gradun valmistumista.

4. Voiko apurahaa hakea takautuvasti?
Apurahoja voi hakea niille kuluille, jotka aktualisoituvat viimeisen hakupäivän jälkeen. Eli pro graduun, joka on valmistunut ennen haun päättymispäivää, ei voi hakea apurahaa. Mutta apurahaa voi hakea pro graduun, joka valmistuu viimeisen hakupäivän jälkeen, mutta ennen apurahojen kevään jakotilaisuutta.

5. Miksi hakemus ja liitteet tulee palauttaa kahtena kappaleena?
Toinen hakemuksista jää seuralle, toinen lähetetään yliopistoseuran hallituksen valitsemalle asiantuntijalle arvioitavaksi.

6. Miksei hakemusta voi tuoda seuran toimistolle, miksi se tulee postittaa?
Seuran toimistossa ei ole kokopäiväistä työntekijää, joka ottaisi hakemuksia vastaan.

7. Kuka oli Valto Takala?
Lisätietoa Valta Takalasta löydät täältä.