Rehtori Mikko Hupalle Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkki Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyön editämisestä

 juhla
Kunniamerkin ojensi Mikko Hupalle (vas.) seuran puheenjohtaja Risto Lammintausta (kesk.) ja Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen (oik.) yliopiston 99. vuosijuhlassa.

Turun yliopisto ja Yliopistoseura myönsivät Åbo Akademin rehtori Mikko Hupalle Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkin hänen ansioistaan Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteistyön edistämisessä. Yhteistyön lisääntyminen useilla toiminnan alueilla on ollut omiaan parantamaan sekä Åbo Akademin että Turun yliopiston toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kunniamerkki annettiin Turun yliopiston vuosijuhlassa 28.2.2019 Turun Akatemiatalon juhlasalissa.