Korkeakoulututkinto Suomessa

Turun Suomalainen Yliopistoseura jakoi huhtikuussa 2020 yhteensä 30 000 euroa Valto Takalan rahastosta Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Tuhannen euron suuruisia apurahoja jaettiin yhteensä 30 kappaletta.

 Profile-Michelle_Paterick_480px

Michelle Paterick

Yliopistoseura haastatteli sähköpostitse yhteensä kolmea apurahan saajaa, Vilma Alankoa ja Valtteri Karttusta (lue haastattelu) sekä Michelle Paterickia, joka täydensi osaamistaan opiskelemalla korkeakoulututkinnon Turun yliopiston kansainvälisessä maisteriohjelmassa.

Michelle Paterick on juuri suorittanut maisterintutkinnon Turun yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella. Hän kertoo päättäneensä opiskella opetusalan korkeakoulututkinnon Suomessa sen jälkeen, kun oli työskennellyt lähes seitsemän vuotta opetusalalla monissa latinalaisen Amerikan maissa sekä Yhdysvalloissa.

Paterick opiskeli Turun yliopiston kansainvälisessä maisteriohjelmassa Education and Learning, jossa opiskelijat kahden vuoden aikana tarkastelivat molempia aiheita, koulutusta ja oppimista, eri näkökulmista kuten esimerkiksi, kuinka tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus toteutuu luokkahuoneessa tai kuinka yksilö oppii.

- Käytimme paljon aikaa suomalaisen koulujärjestelmään tutustumiseen, kouluvierailuihin sekä koulujärjestelmän historiaan. Henkilökohtaisesti keskityin pro gradu -tutkielmassani yrittäjyyden opetukseen lukiotasolla Etelä-Suomessa sekä erityisesti elämäntaitojen ja itsetunnon kehitykseen. Käytin työssäni monimenetelmätutkimusta, johon kuului niin opettajien ja oppilaiden haastattelut kuin myös oppilailla toteutettavat kyselyt.

Keväällä Paterickille myönnettiin apuraha Valto Takalan rahastosta. Apurahan vaikutuksesta opintoihin Paterick vastaa:

- Valto Takalan rahaston apurahan saaminen oli kunnia, erityisesti huomioiden hänen alkuperäinen tarkoituksensa perustaa rahasto. Olen kiitollinen sekä Valto Takalalle että Turun Suomalaiselle Yliopistoseuralle, että minut valittiin muiden hakijoiden joukosta, ja minulle myönnettiin apuraha. Apuraha antoi minulle mahdollisuuden keskittyä enemmän opintoihini ja pro gradu -tutkielmaani ilman taloudellista painetta opintolainan kasvamisesta. Suomessa asuvana ulkomaalaisena ja tutkintoa täysipäiväisesti työstävänä opiskelu on ollut minulle numero yksi ja auttanut minua kasvamaan henkisesti ja ammatillisesti.

Muita Paterickille myönnettyjä apurahoja olivat Fulbright Finland -säätiön Fulbright Graduate Award, joka kattoi ensimmäisen maisteriopintovuoteni elinkustannukset. Lisäksi hän sai Turun yliopistolta opintostipendin kattamaan lukukausimaksuja. Paterick kertoo, ettei löytänyt montaakaan kasvatustieteiden opiskelijoita tukevaa tahoa toista opiskeluvuotta varten. Siksi Valto Takalan rahaston apurahasta on ollut hänelle todella paljon apua.

Vuoden alussa alkanut koronaviruspandemia ja kevään poikkeustilan rajoitukset eivät onneksi vaikuttaneet Paterickin opintoihin ja suunnitelmiin. Hän kertoo valmistuneensa suunnitellusti kesäkuun alussa. Seuraavaksi Paterickin suunnitelmissa on työskennellä Yhdysvalloissa kolmannella sektorilla heikommassa asemassa olevien parissa. Hän aikoo myös palata Suomeen ja jatkaa yhteistyötä lukiotason opettajien kanssa.

 

Kuka oli Valto Takala?

Valto Takalan rahasto perustuu Valto Takalan testamenttiin. Vuonna 1890 Lapinjärvellä syntynyt Takala oli maanviljelijän poika, jonka isä kuoli pojan ollessa pieni. Äidin kasvattama poika oli lahjakas, joten hänet pantiin oppikouluun, josta hän valmistui ylioppilaaksi vuonna 1913. Edessä oli päätös: lähteäkö opiskelemaan Helsinkiin vai jäädäkö viljelemään maatilaansa. Yliopisto-opinnot olisivat merkinneet kotitilan myymistä. Rakkaus kotitilaan voitti ja Valto Takalasta tuli maanviljelijä. Valto Takala oli tukemassa Turun Suomalaisen Yliopiston perustamista liittymällä Yliopistoseuran jäseneksi vuonna 1920. Hän auttoi lainoilla useita sukulaisiaan jatkamaan opiskelujaan. Valto Takalan kotitila ei ollut suuri, mutta hän eli säästäväisesti ja kartutti hiljalleen omaisuuttaan. Koska hänellä ei ollut perillisiä, hän halusi käyttää varansa lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseen, ja lahjoitti omaisuutensa Turun Suomalaiselle Yliopistoseuralle.