Kevätkokouksen yhteydessä tulkintoja EU:sta ihmisoikeuksien puolustajana ja edistäjänä

Yliopistoseuran kevätkokous pidetään 29.4.2019 klo 18. Ennen kokousta klo 17 valtio-opin yliopisto-opettaja Hanna Tuominen luennoi EU:n pyrkimyksistä puolustaa ja edistää ihmisoikeuksia maailmassa, jossa ihmisoikeusnormien universaaliuus on haastettu voimakkaasti.

Kokousta ennen kello 17.00 valtio-opin yliopisto-opettaja Hanna Tuominen puhuu luennollaan EU:n pyrkimyksistä puolustaa ja edistää ihmisoikeuksia maailmassa, jossa ihmisoikeusnormien universaalius ja ensisijaisuus on haastettu voimakkaasti. Tuominen on tutkinut Euroopan unionin roolia YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jolla on
keskeinen asema kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä.

YK:n kontekstissa EU:n ihmisoikeusagenda kohtaa globaalin yleisön, joka ei välttämättä aina suhtaudu EU:n pyrkimyksiin myönteisesti. Lisäksi Yhdysvaltojen ero ihmisoikeusneuvostosta kesällä 2018 sekä tuleva Brexit vaikuttavat olennaisesti EU:n mahdollisuuksiin edistää omia ihmisoikeustavoitteitaan. Euroopan unionin ihmisoikeusimagon uskottavuutta koetellaan myös sisäisesti. Esimerkiksi populististen liikkeiden vahvistuminen sekä pakolaisten perusoikeuksien heikentäminen kyseenalaistavat EU:n roolia ihmisoikeuksien puolustajana. Ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset nousevat esiin myös toukokuussa järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa.

Muutkin kuin seuran jäsenet ovat tervetulleita kuulemaan esitelmää. Paikkana on Maaherran makasiini (Henrikinkatu 10), Porthan-sali.

 

 

 

 

Hanna-Tuominen-2
     Yliopisto-opettaja Hanna
     Tuominen analysoi luennolla
     myös heinäkuussa alkavaa
     Suomen kolmatta
     EU-puheenjohtakautta.