Turun Suomalainen Yliopistoseura ry.

Henrikinkatu 10
20014 Turun yliopisto
yliopistoseura(at)utu.fi

Yliopistoseura on myös Facebookissa ja Twitterissä!

Hallinto

Hallitus

Yliopistoseuran hallitus johtaa ja valvoo Yliopistoseuran toimintaa.

Hallitus vuonna 2019:

Toimitusjohtaja Risto Lammintausta, puheenjohtaja
Professori Marja-Liisa Helasvuo
Jalostamon johtaja Elina Herrala
Henkilöstön kehittämispäällikkö Eija Kavanti
Apulaisprofessori Kaisa Linderborg
Hallintojohtaja Terhi Mäki
Lukijamarkkinoinnin johtaja Tiina Okko
Ajatushautomon tutkija Ville Pitkänen
Apulaisprofessori Teijo Saari

Neuvottelukunta

Yliopistoseuran neuvottelukunta tekee aloitteita ja esityksiä toiminnan kehittämiseksi sekä käsittelee hallituksen tukena Yliopistoseuraa koskevia tärkeitä periaatekysymyksiä. Neuvottelukunta kokoontuu yleensä kerran vuodessa.

Neuvottelukunta vuonna 2019:

Marjut Kleemola, puheenjohtaja
Lähi-Tapiolan Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakula
Toimitusjohtaja Satu Astala
VTM Juhani Heimonen
Pankinjohtaja Irma Hyvärinen
Akatemiaprofessori Anne Kovalainen
Professori Riitta Lahesmaa
Professori Helena Leino-Kilpi
Toimitusjohtaja Kari Meltovaara
Kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala
Hallintolakimies Marjo-Riitta Pihlajamäki
Dosentti Markku Salomaa
Maakuntajohtaja Juho Savo
Jatkotutkija Johanna Skurnik
Erikoislääkäri Heimo Valkama

Toimikunnat

Hallitus käyttää työskentelynsä tukena toimikuntia, jotka valmistelevat asioita hallituksen päätöstä varten. Tästä hyvänä esimerkkinä taloustoimikunta.

Toimihenkilöt

Koordinaattori Eeva-Maria Soikkanen

Aiemmat toimihenkilöt