Alzheimerin taudin tutkimista ja strategian johtamista hajautetussa ympäristössä

Kevään 2020 Valto Takalan rahaston apurahansaajat käsittelevät pro gradu –tutkielmissaan ajankohtaisia aiheita

Valtteri_Karttunen_480px

Valtteri Karttunen

Turun Suomalainen Yliopistoseura jakoi maaliskuun lopussa Valto Takalan rahastosta 30 000 euroa Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Apurahansaajia oli 30, ja yksittäisen apurahan suuruus 1 000 euroa. Apurahansaajille on perinteisesti järjestetty pienimuotoinen apurahajuhla, mutta koronatilanteen takia juhlaa ei valitettavasti tänä keväänä voitu järjestää.

Yliopistoseura haastatteli sähköpostitse kahta apurahansaajaa, Vilma Alankoa ja Valtteri Karttusta. Sipoosta Turkuun opiskelujen takia muuttanut Vilma Alanko opiskelee biolääketiedettä. Valtteri Karttunen on kuudennen vuoden opiskelija Turun kauppakorkeakoulusta. Hän opiskelee pääaineenaan tietojärjestelmätiedettä ja sivuaineena johtamista ja organisointia.

Molemmilla urheilu on vahvasti osa elämää. Alangolla on kilpaurheilutausta pyöräilyssä, mutta nyttemmin urheilu on harrastuspohjalla. Karttunen pyrkii vapaa-ajallaan urheilemaan monipuolisesti. Hänen ykkösharrastuksensa on uinti, jota hän harrasti kilpailumielessä aina yliopisto-opiskelujen ensimmäisiin vuosiin asti. Liikunnan lisäksi Alanko tykkää vapaa-ajallaan viettää aikaa ystäviensä kanssa, lukea sekä retkeillä ja vaeltaa.

Valtteri Karttusen pro gradu -tutkielman aihe on "Agile projektiportfolion hallinta: strategian johtaminen hajautetussa ympäristössä", jota hän tutkii laadullisesti ja kerää aineiston haastattelujen avulla.

- Tutkin aihetta erityisesti ohjelmistoprojekteja toteuttavien yritysten näkökulmasta, sillä opintoni ja taustani sopivat hyvin tähän viitekehykseen. Aiheen osuus hajautetusta ympäristöstä onkin nyt hyvin pinnalla vallitsevan etätyöskentelybuumin ansiosta. Toivottavasti tutkimuksesta on siis hyötyä jatkossa, Karttunen sanoo. 

Hän kiinnostui projektiportfolion hallinnasta aiheena työskennellessään projektinhallinnan parissa opiskelujen ohella ja sai kyseisestä yhtiöstä hyvän aloituksen tutkimuksensa aloittamiseen.

Vilma Alanko on ammatillisesti kiinnostunut erityisesti Alzheimerin taudista, lääkekehityksestä sekä farmakogenomiikasta. Hän suoritti vuonna 2018 luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineena biolääketiede, jonka jälkeen aloitti maisteriopinnot lääketieteellisen tiedekunnan kansainvälisessä Drug Discovery and Development -maisteriohjelmassa.

- Opiskelu biolääketieteen koulutusohjelmassa on vaativaa, mutta koulutus antaa erinomaiset eväät lääkekehityksen ja lääketieteen parissa työskentelyyn, Alanko kertoo.

Pro gradu -tutkielmansa laboratorio-osuuden hän teki Karoliinisessa Instituutissa Tukholmassa professori Miia Kivipellon tutkimusryhmässä, jonka tutkimuksen painopiste on Alzheimerin taudissa ja sen riskitekijöissä. Alanko työskenteli noin kuuden kuukauden aikana laboratoriossa soluilla ja hiirten aivokudoksella selvittääkseen, miten 27-hydroksykolesteroli vaikuttaa aivojen valkeaan aineeseen.

- 27-hydroksykolesteroli on kolesterolin aineenvaihduntatuote, jonka pitoisuudet ovat kohonneet Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Aivojen valkeassa aineessa puolestaan esiintyy muutoksia sairaudesta kärsivillä, mutta ei tiedetä, mikä näitä muutoksia aiheuttaa. Hypoteesimme on, että 27-hydroksykolesteroli on yksi tekijä, joka saattaa näitä muutoksia aiheuttaa, Vilma Alanko kertoo tutkimuksestaan.

Stipendikirjat

”Apuraha antaa mahdollisuuden keskittyä opintojen loppuun viemiseen”

Valtteri Karttunen toteaa apurahan merkityksestä, että sen avulla pystyy keskittymään pro gradu -tutkielman viimeistelyyn ja tätä kautta valmistumiseen.

- Apurahan turvin pystyn hetkellisesti pistämään kovemmat paukut tutkinnon loppuunsaattamiseen, mikä on mielestäni tärkeää ainakin toistaiseksi lopullisesti työelämään siirtymisen kannalta.

Vilma Alanko on myös samoilla linjoilla.

- Yleisesti apuraha antaa mahdollisuuden keskittyä opintojen loppuun viemiseen. Ei ole siis pakottavaa tarvetta tehdä töitä opintojen ohessa. Lisäksi tämänhetkisen koronatilanteen vuoksi apuraha antaa taloudellista turvaa etenkin valmistumisen jälkeen, kun vaikuttaa siltä, etten välittömästi pääse työsuhteeseen.

Omaan työskentelyyn koronaepidemia ja sen myötä julistettu poikkeustila ei ole Vilma Alangon mukaan vaikuttanut. Pro gradu -tutkielman laboratorio-osuuden hän sai tehtyä Ruotsissa viime vuoden puolella ja muutti takaisin Suomeen joulukuussa. Kevään hän on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti omistanut tutkielman kirjoittamiselle ja osallistunut muutamalle verkkokurssille, jotka jo lähtökohtaisestikin oli tarkoitettu suorittaa etäopiskeluna. Poikkeustila ei ole vaikuttanut niidenkään suorittamiseen.

- Siten olen selvinnyt tästä keväästä yllättävän sujuvasti. Olisin tietysti mieluummin työskennellyt kirjastossa kuin kotona, Alanko toteaa.

Koronaepidemian suurin vaikutus on Valtteri Karttusen opiskeluiden kannalta ollut yliopiston palveluiden saavutettavuuden vaikeutuminen.

- Onneksi ehdin kasaamaan kurssit ja gradun haastattelut kasaan ennen kuin epidemia iski tänne. Muuten valmistuminen olisi lykkääntynyt varmasti pitkälle. Nyt poikkeustila vaikuttaa tutkintotodistuksen toimitukseen ja valmistujaisjuhliin eniten, hän kertoo.

Pro gradu -tutkielmasta alku tulevaisuuden työuralle


Maisteriksi valmistumisen jälkeen Vilma Alangolla on suunnitelmissa tehdä väitöskirjatutkimus ja tulevaisuudessa väitellä tohtoriksi. Hän ei ole kuitenkaan toistaiseksi kiinnostunut akateemisesta urasta, vaan uskoo haluavansa työskennellä lääkekehityksen parissa lääketeollisuudessa.

- Koska olen kiinnostunut Alzheimerin taudista, toiveeni olisi joskus olla mukana kehittämässä lääkettä tähän sairauteen. Koska meidän alallamme uramahdollisuudet ovat tosi vaihtelevia, en osaa vielä tarkkaan sanoa, millainen työtehtävä tarkalleen minua kiinnostaisi. Haluan työskennellä jonkin verran ulkomaillakin.

Valtteri Karttunen jatkaa valmistumisen jälkeen kokopäiväisesti Junior Project Managerina Neste Engineerin Solutionsilla, jossa hän on työskennellyt jo pari vuotta tunti- ja kesätyöntekijänä.

- Valmistumisen myötä työnkuva laajenee ja syventyy kattamaan muun muassa projektien aikataulutusta ja kuluseurantaa. Työssä pääsen osallistumaan monipuolisiin ohjelmistoprojekteihin ja kasvattamaan osaamistani tulevana projektinhallinnan ammattilaisena.

Yliopistoseura jakoi 30 000 euroa Valto Takalan rahastosta. Lue lisää.